Om oss

MittEgetLokale er eid av Bakkegruppen AS som ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner.

Selskapet besitter en tomtebank med fremtidige boligprosjekter for 25 milliarder kroner og en verdijustert egenkapital på 2 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger på Aurskog, med avdeling på Skøyen i Oslo.

Bakkegruppen er altså en av Norges største boligbyggere, og har over tid bygget mange hundre boliger over store deler av sentrale Østlandet, i all hovedsak større feltutbygginger av rekkehus, eller leiligheter. Endring i boform og bosettingsmønster medfører at vi svært ofte for spørsmål om vi kjenner til lokaler der det er plass til båten, bobilen, hobbyverksted, lager til alle mulige ting, lager for småbedriften som fra før brukte garasjen hjemme, og andre lignende formål. Svaret har frem til nå vært «nei».

MittEgetLokale AS har utviklet et konsept som skal dekke slike behov, der du eier ditt eget lokale i stedet for å leie. Det gir deg mye større trygghet for at du har tilgang når det passer deg og hvor lenge, og du bestemmer selv når du vil selge for å kjøpe større eller mindre lager. Lokalene leveres som uinnredet lagerlokale uten oppvarming, klar til bruk eller innredning etter eget ønske.

Seksjonene inngår i et helt vanlig sameie, du får eget skjøte på seksjonen som du kan belåne som hvilken som helst annen fast eiendom, den er forsikret, og det er alltid noen som sørger for brøyting, strøing og annet vedlikehold, som du da deler på sammen med andre.

Så hvorfor ikke bare eie i stedet for leie?

Er dere flere som ønsker å kjøpe sammen, eller du ønsker å kjøpe flere for å leie ut eller investere er det selvsagt fullt mulig!

Ta kontakt med oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  

MittEgetLokale er opptatt av høy etisk standard i alle våre innkjøp og dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar og videreføre disse i leverandørkjeden.  

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold. Dette for å avdekke om det er grunnlag for å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter.
Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.