MittEgetLokale AS

Ny og mer info kommer! 

Ta kontakt med oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  

MittEgetLokale er opptatt av høy etisk standard i alle våre innkjøp og dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar og videreføre disse i leverandørkjeden.  

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold. Dette for å avdekke om det er grunnlag for å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter.
Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.