48 m²

Perfekt til lagring og oppbevaring av møbler, utstyr og mindre kjøretøy.

Seksjonene på 48 kvm er våre minste, men kan likevel innredes med mesanin, kjøkken, toalett og epoxy-gulv – alt etter ditt behov! De leveres som rå-lokale med grunnbelysning og stor elektrisk kjøreport.. Klargjort for vann/avløp og bredbånd.

Se plantegning

Plantegning

Mulighet for å slå sammen enheter.

Hva kan lokalene brukes til?

Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på lagerplass.

Det kan være spesialtilpasset lagerplass for små og mellomstore bedrifter, opplagsplass for båt, bil og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder.

​Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7.

Stor elektrisk kjøreport gjør adkomst og av og pålessing enkelt.